ติดต่อเรา
    

            ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 (ศอภ.1)
            39  หมู่ 4 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
            โทรศัพท์ (034)698-189 โทรสาร (034)698-189