กิจกรรม
    

       กิจกรรมอบรมและถ่ายทอดความรู้ เรื่องพันธุ์อ้อย การบริหารจัดการแปลงอ้อยและประโยชน์จากอ้อย แก่เกษตรกร นักเรียน และผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 21 -22 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี