กิจกรรม
    

การปรับปรุงพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด CSB ดำเนินการปลูกทดสอบวิจัยพัฒนาพันธุ์อ้อยโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4 รวมถึง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช:อ้อย ฯ จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ โรงแรมวังน้ำเขียวโฮเตล อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา